Ådö område D, Sågbacken

Områdeskarta

I slutet av 1950-talet byggdes Sågbacken ut som det första samlade fritidhusområdet på Ådöhalvön, där tanken var att möjliggöra ett fritidsboende för "vanligt folk".

Området som består av 41 mindre fastigheter köptes av Upplands-Bro kommun från Solna stad 2005.

VA-utbyggnad Sågbacken

Februari 2017

Informationsbrev har skickats ut till berörda fastighetsägare om att projektet med utbyggnad av kommunalt VA-nät har startat i område A. En VA-huvudledning genom område A byggs ut först för att kunna knyta ihop kommande ledningsnät i Ådö Skog och Verkarviken med befintligt VA-nät.