Ådö område A, Björknäs

En VA-huvudledning genom område A byggs ut först för att kunna knyta ihop kommande ledningsnät i Ådö Skog och Verkarviken med befintligt VA-ledningsnät. I samband med ledningsdragningen över campingområdet upprättas en anslutningspunkt för vatten och avlopp som campingen framöver kan ansluta sitt interna VA-nät till.

VA-utbyggnad genom Björknäs

Juni 2017

Planering och utredning samt viss detaljprojektering  av denna sträcka pågår fortfarande.