Ådö område A, Björknäs

En VA-huvudledning genom område A byggs ut först för att kunna knyta ihop kommande ledningsnät i Ådö Skog och Verkaviken med befintligt VA-ledningsnät. I samband med ledningsdragningen över campingområdet upprättas en anslutningspunkt för vatten och avlopp som campingen framöver kan ansluta sitt interna VA-nät till.

VA-utbyggnad genom Björknäs
Projektstatus: November 2017

VA-utbyggnadsprojekt

November 2017
Utreder alternativa VA-lösningar och ledningssträckning.

Juni 2017
Planering och utredning samt viss detaljprojektering  av denna sträcka pågår fortfarande.