Teknisk handbok

Teknisk handbok avses att användas både internt och externt och vänder sig  bland annat till projektörer och entreprenörer som utför arbeten åt Upplands-Bro kommun.

Handboken vänder sig även exploatörer som utför anläggningar som ska tas över eller anslutas till Upplands-Bro kommuns egna anläggningar.

Teknisk handbok - GATA/PARK är under bearbetning och publiceras senare under år 2017.