Latrin

Om du har användning för mull i trädgårdslandet kan en latrinkompost vara ett alternativ för eget omhändertagande av latrin från utedass och mulltoalett. För att få kompostera latrin krävs tillstånd från kommunens bygg- och miljönämnd.

Blanketter

Här hittar du ansökningsblankett