Tomträtter

Genom tomträtt kan mark upplåtas för olika ändamål. Upplands-Bro kommun upplåter idag ca 240 stycken tomträtter för småhusbebyggelse och 4 stycken för industriändamål.

Enligt beslut i Kommunfullmäktige erbjuder kommunen tomträttshavare att förvärva sina tomträtter. Ansvarig för tomträtterna är kommunstyrelsen och samhällsbyggnadsförvaltningens plan- och exploateringsavdelning sköter det administrativa.

Plan- och exploateringsavdelningen ger information om tomträtter, hur tomträttsavgälden beräknas och avgäldens storlek samt friköp av tomträtterna. Hit vänder du dig också för att upplysa om nya ägarförhållanden, då du har sålt eller förvärvat en tomträtt. Detaljerad information om reglerna för beräkning av tomträttsavgäld och om friköp av tomträtter hittar du under respektive avsnitt.