Trädgårdsstaden i Bro

Detaljplanens syfte är att mellan järnvägen och Brobäcken söder om Bro möjliggöra för byggandet, i etapp 1 av 3, av ett område med bostäder med inslag av verksamheter och service. Planen omfattar ca 800 nya bostäder, två förskolor, en F-9 skola och en idrottshall till denna.

Detaljplan för Trädgårdsstaden i Bro etapp 1, har vunnit laga kraft den 13 november 2017.

Planområdet, etapp 1

Här är vi i processen: