Sylta 1:5

Kommunstyrelsen beslutade om att pröva en upphävning av del av fastighetsplan Sylta 2 6 december 2017. Syftet med upphävandet är att möjliggöra avstyckning av fastigheten Sylta 1:5.

Det här händer nu

Under vintern och våren 2018 arbetar kommunens planavdelning med att ta fram handlingar för samråd kring Sylta 1:5. Planen kan förhoppningsvis gå ut på samråd under våren 2018.

Text för lättläst (radera textmodulen om sidan inte ska ha lättläst)