Sylta 1:5

Kommunstyrelsen beslutade i december 2017 att pröva en upphävning av del av fastighetsplan Sylta 2. Syftet med upphävandet är att möjliggöra avstyckning av fastigheten Sylta 1:5.

Ärendet handläggs enligt regler för förenklat förfarande, plan- och bygglagen (2010:900 samt 2014:900). Det innebär att samrådet är det enda tillfället att lämna synpunkter på förslaget för att senare ha rätt att överklaga beslut om antagande av ändring av fastighetsplanen.

Det här händer nu

Kommunstyrelsen tog den 5 september 2018 beslut om upphävande av del av fastighetsplan Sylta 2 (Sylta 1:5).

Ta del av planhandlingarna längre ned på sidan.

Nya regler för behandling och lagring av personuppgifter gäller enligt den nya dataskyddsförordningen.
Läs mer om hur Planavdelningen hanterar personuppgifter

Text för lättläst (radera textmodulen om sidan inte ska ha lättläst)