Sylta 1:5

Kommunstyrelsen beslutade i december 2017 att pröva en upphävning av del av fastighetsplan Sylta 2. Syftet med upphävandet är att möjliggöra avstyckning av fastigheten Sylta 1:5.

Kommunstyrelsen beslutade om samråd i april 2018.

 


Det här händer nu

Samråd om förslaget pågår under perioden onsdag 30 maj 2018 – onsdag 20 juni 2018.
Ärendet handläggs enligt regler för förenklat förfarande, plan- och bygglagen (2010:900). Det innebär att detta är det enda tillfället att lämna synpunkter på förslaget för att senare ha rätt att överklaga beslut om antagande av ändring av fastighetsplanen.
Synpunkter på förslaget ska lämnas senast onsdag 20 juni 2018.

Ta del av planhandlingarna längre ned på sidan.

 

Nya regler för behandling och lagring av personuppgifter gäller enligt den nya dataskyddsförordningen.
Läs mer om hur Planavdelningen hanterar personuppgifter

Text för lättläst (radera textmodulen om sidan inte ska ha lättläst)