Södra Finnsta

I samband med renovering av bostadshusen i Södra Finnsta utreds möjligheten att bygga nya hus. Möjligheten att bygga på en våning på befintliga hus utreds också.

Kommunstyrelsen beslutade i februari 2016 att planarbete skulle påbörjas. Arbetet med projektet har nyligen inletts. Just nu planerar vi hur vi ska arbeta med projektet.

Kort om projektet

Fastighetsägaren vill renovera trevåningshusen i Södra Finnsta. Samtidigt vill de utveckla området genom förtätning.

Vi utreder möjligheten att bygga nya bostadshus och att bygga på de hus som redan finns. Vi titar även på möjligheten att komplettera med lokaler för verksamheter och butiker.

En utveckling av Enköpingsvägen kommer också att vara en del av projektet. Målet i översiktsplanen är att Enköpingsvägen ska bli mer av en stadsgata.

Här är vi i processen: