Ringvägen

Detaljplan för Kungsängens Kyrkby 2:1 m.fl. (Ringvägen) har delats upp i två delar (del 1 och del 2).

Illustration av den föreslagna bebyggelsen.

Detaljplanen för Ringvägen har delats i två delar.

Del 1 har vunnit laga kraft och är under genomförande.

Del 2 av Ringvägen har antagits av kommunfullmäktige.

Frågor i ärendet besvaras av Lina Wallenius på Planavdelningen och Firat Kumruaslan på Exploateringsavdelningen.