Ringvägen del 2

Detaljplanens syfte är att bygga cirka 270 bostäder i flerbostadshus vid Ringvägen i centrala Kungsängen.


Kommunfullmäktige antog detaljplanen den 20 februari 2017. Beslutet har överklagats till Mark- och miljödomstolen.

Kort om projektet

Planen föreslår ca 270 bostäder i flerbostadshus utmed Ringvägen. Ringvägen görs om med ett parkeringstorg.

Här är vi i processen: