Norrboda-Brunna

Kommunstyrelsen beslutade 5 oktober 2016 om ändring av del av detaljplanen Norrboda-Brunna handels- och verksamhetsområde. Syftet med ändringen är att möjliggöra en ny användning av den sydvästra delen av planområdet. Ändringen avser verksamheter till bostäder i huvudsak.

Det här händer nu

Under vintern och våren 2018 arbetar kommunens planavdelning vidare med att ta fram handlingar inför ett samråd. Samråd planeras till första halvan av 2018 där det nya förslaget presenteras.

Här är vi i processen

Text för lättläst (radera textmodulen om sidan inte ska ha lättläst)