Korsängen

Syftet med programmet är att visa på möjligheten att utveckla programområdet Korsängen till en ny levande stadsdel med "grön profil".

Planområde för Korsängen.

Kort om projektet

Kommunen har i samarbete med Skanska Nya Hem AB och PEAB Bostad AB tagit fram ett planprogram för gamla IP där huvudlinjerna för en framtida bebyggelse läggs fram.

Målsättningen är att utveckla området till en levande stadsdel med en variaton av olika bostadstyper, t.ex. flerbostadshus, radhus eller villor. Det ska vara en blandning av upplåtelseformer såsom hyresrätter och bostadsrätter. I området kommer det även att finnas lokaler för verksamheter. Det planerade området ligger nära Kungsängens kyrka och Kungsängens hembygdsgård. Den nya bebyggelsen ska anpassas så att värdet av dessa kulturmiljöer behålls.

Här är vi i processen: