Kocktorp (del av Kockbacka 2:1)

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för nybyggnation av förskola.

Kort om projektet

För att kunna fullfölja kommunens skyldigheter om att erbjuda förskoleplats till barn folkbokförda i kommunen, behöver Utbildningskontoret kunna erbjuda fler förskoleplatser i kommunens båda tätorter.

Vi är nu i uppstartsfasen i projektet där vi undersöker platsen och möjligheter som vi kan arbeta vidare med.

Här är vi i processen: