Ekhammars gård

Ett planprogram har tagits fram för ett ca 3 hektarmeter stort område mellan Gröna dalen och de centrala delarna av Kungsängen. Syftet med planprogrammet är att beskriva hur en framtida bebyggelse kring Ekhammars gård skulle kunna utformas med hänsyn till områdets värdefulla kulturmiljö.

Kort om projektet

Programhandlingar för Ekhammars gård var ute på samråd om detaljplaneprogrammet den 20 december 2016 till den 14 februari 2017. Då var det möjligt att skicka in synpunkter. Den 19 januari 2017 hade vi hade Öppet hus i Hembygdsgården i Kungsängen. Just nu håller vi på att sammanställa de synpunkter som har kommit in för att kunna förhålla oss till dem i framtida planläggning.

Här är vi i processen: