Äldreboende och förskola vid Lillsjö badväg

Vi planerar för ett nytt äldreboende och en ny förskola vid Lillsjö badväg. Syftet med detaljplanen är att skapa förutsättningar för uppförande av ett äldreboende och en förskola i Kungsängen.

Detaljplan för äldreboende vid Lillsjö badväg har vunnit laga kraft 23 maj 2017.
Detaljplanen för förskolan kommer att utredas ytterligare och har ännu inte antagits av Kommunstyrelsen.

Kort om projektet

Vi har tagit fram ett förslag till detaljplan för ett äldreboende Lillsjö badväg. Äldreboendet föreslås ligga ut mot Granhammarsvägen och bli fem våningar. Planen vann laga kraft 23 maj 2017.

I granskningsförslaget fanns även en förskola med. Förskolan föreslogs ligga i västra delen av planområdet och omfatta sex avdelningar i två våningar. I den antagna planen finns inte förskolan med. Förskolans lokalisering och utformning behöver utredas mera.

Här är vi i processen: