Äldreboende och förskola vid Lillsjö badväg

Detaljplan för äldreboende vid Lillsjö badväg i Kungsängen har vunnit laga kraft den 23 maj 2017.

Akuellt just nu
Detaljplan för förskola vid Lillsjö badväg i Kungsängen har vunnit laga kraft den 3 april 2018.

Ta del av handlingarna längre ner på sidan.

Detaljplanen för förskolan ingick tidigare i detaljplan för Äldreboende och förskola vid Lillsjö badväg (Kungsängens-Tibble 1:3), nr 1607.

Planområdet ligger i Tibble väster om Granhammarsvägen. Omfattar del av Lillsjö badväg, grönområde med gång- och cykelstråk och en sommarparkering.

Här är vi i processen:

 

HANDLINGAR - LAGA KRAFT FÖRSKOLA LILLSJÖ BADVÄG

HANDLINGAR - EFTER ANTAGANDE

 

HANDLINGAR - INFÖR ANTAGANDE

 

HANDLINGAR - GRANSKNING 2

 

PLANKARTA

 DOKUMENT

UTREDNINGAR

GESTALTNING

HANDLINGAR FRÅN TIDIGARE SKEDEN

UTREDNINGAR FRÅN TIDIGARE SKEDEN