Detaljplaner som vunnit laga kraft

Här finns de detaljplaner som vunnit laga kraft 2017-2018. Laga kraft är en juridisk term som innebär att ett beslut inte längre kan överklagas. Genomförandet av en antagen detaljplan kan då påbörjas.

2017

Trädgårdsstaden i Bro etapp 1

Detaljplanen  vann laga kraft den 13 november 2017

Finnsta 1:230 m.fl. (förskolan Blomman)

Detaljplanen  vann laga kraft den 26 september 2017

Kungsängens Kyrkby 2:1 m.fl. (Ringvägen) del 2

Detaljplanen  vann laga kraft den 27 juli 2017

Äldreboende vid Lillsjö badväg (Kungsängens-Tibble 1:3)

Detaljplanen vann laga kraft den 23 maj 2017

Äldre detaljplaner

Äldre detaljplaner hittar du via kommunens webbkarta.