Sylta 3 - del av västra delen område 4

Detaljplanen har vunnit laga kraft. Planen rymmer 12 tomter för friliggande villor på kommunens mark. Ytterligare 10 byggrätter kan inrymmas på privat mark. Strandskyddet är upphävt efter ett regeringsbeslut på kvarters- och gatumarken. Utbyggnad av gator, vatten och avlopp avslutades under 2011.

Kommunens tomter förmedlas av Fastighetsbyrån i Kungsängen.

Markägare: Upplands-Bro kommun och privata markägare