Ringvägen del 1

Detaljplanen för Kungsängens Kyrkby 2:1 m.fl. (Ringvägen) del 1 vann laga kraft den 30 september 2015.

Förberedande arbete har genomförts under vintern och nu startar arbetet med genomförandet av detaljplanen

Detaljplan Ringvägen del 1

Nuläge

Det första steget är utbyggnaden av en gårdsgata med anslutning till Enköpingsvägen. Gårdsgatan kommer att fungera som arbetsgata för byggtrafik när bostadsbyggandet för del 1 sätter igång.

Salboheds Bygg och anläggning AB bygger gårdsgatan på uppdrag av kommunen.

Just nu pågår markarbete.

Tidplaner

I början av vecka 14 påbörjar Salbohed borrningar och senare under samma vecka spränger de första salvan.

Arbetet med gårdsgatan beräknas vara klart den 1 september 2016.

Parkering

För att kunna etablera arbetsområdet kommer en del av grusparkeringen vid Enköpingsvägen/Centrumvägen att tas i anspråk. Kommunen hänvisar till parkeringsytan vid Bygdegårdsvägen/Enköpingsvägen ca 700 m bort. Parkeringsplatser finns även söder om järnvägen.

Handlingar