Rättarboda

Utbyggnaden av allmänna anläggningar, gator, vatten- och avloppsledningar, gatubelysning m.m. är färdig.

Markägare: Upplands-Bro kommun och privata markägare.