Gamla brandstationen i Bro

I närheten av järnvägsstationen i Bro byggs ett flerbostadshus med mindre lägenheter, boendeparkering och en allmän parkering. Arbetet startade våren 2017 och beräknas vara klart vintern 2018.

Planområdets läge

Nu pågår arbetet med att genomföra detaljplanen för Gamla brandstationen i Bro (Härnevi 1:17) som vann laga kraft den 28 december 2016.

Längs Härnevi skolväg i Bro bygger TryggHem Bostads AB ett flerbostadshus med 72 stycken mindre lägenheter och kommunen bygger ut de allmänna anläggningar och förnyar infartsparkeringen. 

Du kan läsa mer om projektet på bostadsrättsföreningens hemsida: www.brfbrandstationen.se