Vilda djur i tätort

Fåglar, gnagare, ormar och andra vilda djur på fel plats kan orsaka problem. Ibland hjälper enkla knep, ibland krävs skyddsjakt. 

Vilda djur i tätorter allt vanligare

Många djur flyttar närmare eller in i tätorten. Här finns det gott om föda och lämpliga platser för fortplantning.  Ibland uppkommer skador eller andra störningar.
I jaktlagstiftningen anges vilka  djurarter som kan skjutas eller fångas in och flyttas om de ger upphov till olägenhet. Åtgärden måste vara väl motiverad.  De arter som berörs är bland annat vildsvin, grävling, vildkanin, skata och tamduva.

Statens vilt — och andra döda djur

Enkelt uttryckt är "Statens vilt" ett begrepp som omfattar ett antal utvalda däggdjurs- och fågelarter som inte får behållas av upphittaren om de påträffas döda i naturen och ska skickas till Naturhistoriska riksmuseet, tel vx 08-519 540 00. Rapportera till polisen på telefonnummer 11414.  Observera att de fyra stora rovdjuren ska skickas direkt till Statens Veterinärmedicinska Anstalt, SVA.

— och andra levande djur

Om du hittar levande djur som behöver hjälp, främst "statens vilt" och skyddsvärda hotade arter kontakta KFV Viltjouren på telefonnummer 08-560 241 82 eller mobilnummer 0704-18 28 10. Viltjourens webbplats.

Fåglar

Störande fåglar kan vara ett problem i tätorten, både i parker, i bostadsområden och på uteserveringar. Detta är oftast inget som kan lösas genom skyddsjakt eftersom andra fåglar snabbt ersätter de skjutna. Att lösa problemet på lång sikt kan vara svårt, men det finns sätt. 

Fåglarna finns där det finns föda. Mata dem inte, plocka upp skräp och rester, och håll ordning i soptunnor och komposter!   Om det inte hjälper är det i första hand upp till fastighetsägaren att åtgärda problemet, och exempel på åtgärder som kan göras är:

  • nät som förhindrar fåglar att vara på vissa platser
  • piggar för att förhindra fåglar att sätta sig
  • vajrar på takutsprång och hängrännor
  • roterande, störande skyltar (vindpåverkade med reflexer/färger och ljud som störande effekt)
  • förbjuda matning av småfåglar på sådant sätt att icke önskvärda djur lockas dit

Rör det sig om större problem på allmän plats kontakta tillväxtkontorets tekniska avdelning.

Råttor och andra gnagare

Om det inte hjälper är det i första hand upp till fastighetsägaren att åtgärda problemet, t ex Anticimex eller liknande företag, oftast genom ditt försäkringsbolag.

Grävling

Grävling kan ställa till problem i trädgårdar när de bygger bo under exempelvis en husgrund. Ett grävlingsgryt har flera ingångar och långa gångsystem. Boet byggs ständigt ut. Om försök att sätta igen ingångar och täta grunden inte hjälper kan skyddsjakt tillåtas på vissa villkor.

Ormar

Alla ormar i Sverige är fridlysta. Enda undantaget är huggorm. Hittar du en huggorm på tomten får du fånga in och flytta den. Försök att med ett längre redskap lyfta ormen, lägga den i en hink med lock och flytta den till ett lämpligt ställe.

Kanadagäss

Kanadagäss på badplatser och strandtomter kan ge upphov till olägenheter genom dess spillning. Genom att plantera låga buskar kan man undvika de stora öppna gräsytorna där gässen tycker om att söka föda.  Även ett lågt staket nära vattnet kan ge samma effekt.

Vilda djur får inte hållas i fångenskap

Ta inte hand om djurungar som ser övergivna ut, föräldern är oftast i närheten. Om du hittar ett skadat vilt djur ska du kontakta en organisation som har tillstånd att vårda och rehabilitera skadat vilt. KFV Viltjouren har anläggningar närmast på Ekerö eller utanför Uppsala, kontakta dem på telefonnummer 08-560 241 82 eller mobilnummer
0704-18 28 10.

Rapportera och anmäl

Naturhistoriska riksmuseet, tel 08-519 540 00. Polisen, tel: 11414

KFV Viltjouren, tel: 08-560 241 82, 0704-18 28 10. Viltjourens webbplats.