Bullerutredning

Kartläggning av buller från trafiken

I Upplands-Bro har buller från biltrafiken kartlagts längs kommunens vägnät i tätorterna Bro, Brunna och Kungsängen. Buller från E18 har också studerats.

I kartläggningen redovisas dels ekvivalenta, dels maximala ljudnivåer. Ljudnivåerna har beräknats för år 2005 och år 2015. I länkarna nedan kan du ta del av de ekvivalenta ljudnivåerna för år 2005.

Karta Bro
Karta Brunna
Karta Kungsängen