Avloppsanläggning

Vatten och avlopp inom tätorterna Kungsängen, Brunna och Bro samt Rättarboda, Smidö och Almare Stäket svarar kommunen för och benämns "kommunalt vatten och avlopp".

Vatten och avlopp utanför tätorterna svarar fastighetsägaren själv för och benämns "Enskilt vatten och avlopp". Tillstånd för enskilt avlopp söker du hos Miljöavdelningen.