Avfallskrav enligt miljöbalken

Avfall är enligt miljöbalken alla föremål, ämnen eller substanser som innehavaren gör sig av med eller är skyldig att göra sig av med och som tillhör en avfallskategori.

Avgifter

Avgifter för myndigheters verksamhet tas ut både när det gäller prövning och tillsyn samt för utbildning som kjrävs medstöd av kapitel 14. Principen är att tillsynen ska vara avgiftsfinansierad. Det är regeringen, andra myndigheter och kommunfullmäktige som fastställer de olika taxorna.

Tillträde

Myndigheter, eller den som på uppdrag av myndigheter, som ska fullgöra sina uppgifter enligt miljöbalken har rätt att få tillträde till fastigheter, byggnader, andra anläggningar samt transportmedel.

Anmälan av eget omhändertagande av hushållsavfall vid kompostering görs till Miljöavdelningen.