Kretsloppscentraler

På kommunens kretsloppsgscentraler kan du lämna grovavfall i behållare för olika materialtyper. Där finns även en miljöstation för farligt avfall, en återvinningsstation för returpapper och förpackningar och behållare för klädinsamling.


Kretsloppscentralernas öppettider


Kretsloppscentral
Brunna

Kretsloppscentral
Skällsta


Energivägen 10

Brunna insturtriområde

Ullevivägen 2

Skällsta industriområde

Måndag

Stängt

11:00 - 19:00

Tisdag

11:00 - 19:00

Stängt

Onsdag

Stängt

11:00 - 19:00

Torsdag

11:00 - 19:00

Stängt

Fredag

11:00 - 16:00

Stängt

Lördag

10:00 - 15:00

10:00 - 15:00

Söndag

10:00 - 15:00

10:00 - 15:00


Avvikande öppettider

Datum

Helgdag

Brunna:

Skällsta:

2017-12-23

Dagen före julafton

10-14

10-14

2017-12-24

Julafton

Stängt

Stängt

2017-12-25

Juldagen

Stängt

Stängt

2017-12-26

Annandag jul

Stängt

Stängt

2017-12-30

Dagen före nyårsafton

10-14

10-14

2017-12-31

Nyårsafton

Stängt

Stängt

2018-01-01

Nyårsdagen

Stängt

Stängt

2018-01-06

Trettondagen

Stängt

Stängt


Passersystem

Du som är skriven i Upplands-Bro kommun eller är ägare av en fastighet inom kommunen har automatiskt tillgång till kretsloppscentralen. Som privatperson ingår besöken i grundavgiften. Inpasseringssystemet öppnas med hjälp av ditt körkort. Saknar du körkort kan du beställa ett besökskort från Kontaktcenter.

 

Max 2 m³ per besök och dag

Total mängd avfall får inte vara mer än 2 m³ per besök och dag.

Större mängder trädgårdsavfall kan lämnas avgiftsfritt på Ragn-Sells avfallsanläggning Högbytorp på vissa lördagar

 

Kontakt

Kontaktcenter VA & avfall:     
Tel: 08- 581 690 00  (menyval 6)
Telefontider: mån-tors. kl 09:00-16:30, fre kl 09:00-15:00
E-post: va.avfall@upplands-bro.se

Kundtjänst för slam och fett:
Tel: 08- 558 061 60
Jourtelefon: 0771- 10 35 00
E-post: slamtomning@relita.se