Återvinningsstationer

Var kan man lämna sina tidningar och förpackningar?

Återvinningsstation

Om man bor i ett bostadsområde med sorteringsbehållare för tidningar och olika förpackningar så använder man lämpligen fastighetens insamlingssystem. I ett område som saknar så kallad fastighetsnära insamling vänder man sig till närmaste återvinningsstation.

Vem ansvarar för vad?

För återvinningsstationernas placering, utseende, drift och skötsel ansvarar de olika förpackningsproducenterna som via sina materialbolag samarbetar under namnet Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI AB).
Synpunkter och klagomål på skötseln av stationerna ska framföras till kundtjänsten hos FTI, tel 0200-88 03 11. Du kan också besöka FTIs hemsida att få mera information om Förpacknings- och Tidningsinsamlingen i Sverige.

Sorteringsanvisningar:

Fullständiga sorteringsanvisningar finns i kommunens miljöalmanacka.
Förpackningar med olika material ska separeras. Om det inte går att skilja de olika materialen åt; sortera förpackningarna efter det viktmässigt dominerande materialet. Stora förpackningar som inte går ner i behållarna på återvinningsstationen lämnas till kommunens kretsloppscentraler

Plastförpackningar

Exempel: flaskor, burkar, dunkar, bärkassar, plastpåsar, refillpaket, plastfolie och -film. Medhavda plastbärkassar får läggas bland plastförpackningar. Plastflaskor med pant lämnas i butiker.

Metallförpackningar

Exempel: konservburkar, sprayburkar, tuber, kapsyler och lock, dryckesburkar utan pant, torra färgburkar och aluminiumfolie och aluminiumformar. Dryckesburkar av aluminium lämnas mot pant i butik.

Glas

Exempel: flaskor och burkar av färgat och ofärgat glas. 33 och 50 cl returflaskor lämnas mot pant i butiker.

Tidningar och trycksaker

Exempel: tidningar, tidskrifter, kataloger, reklamblad och broschyrer lämnas i behållare för tidningar/returpapper. Ta bort eventuella plastomslag runt tidningar och reklam.

Obs! Kuvert ska inte läggas bland tidningarna utan slängs i hushållssoporna på grund av limmet som det försluts med.

Kontaktcenter VA & avfall
Tel: 08-581 690 00
E-post: va.avfall@upplands-bro.se

Kundtjänst för slam och fett
Tel: 08-558 061 60
E-post: slamtomning@relita.se
Jourtelefon: 0771-10 35 00

http://www.ftiab.se/