Kretslopp och återvinning

På kommunens kretslopps-/återvinningscentraler kan du lämna grovavfall i behållare för olika materialtyper. Där kan du också lämna farligt avfall och det finns en återvinningsstation för returpapper och förpackningar och behållare för klädinsamling. Det finns också flera återvinningsstationer som drivs av Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI AB). Där kan du lämna tidningar, glas och förpackningar.