Kommunens kretsloppscentraler

På kommunens kretslopps-/återvinningscentraler kan du lämna grovavfall i behållare för olika materialtyper. Där finns även en miljöstation för farligt avfall, en återvinningsstation för returpapper och förpackningar och behållare för klädinsamling. I Brunna finns även ”Bytesboden” där du kan lämna och ta schysta prylar i stället för att kasta dem.

Upplands-Bro kommun har två kretsloppscentraler

Brunna KLC

Skällsta KLC

Energivägen 10

Brunna insturtriområde

08-581 706 34

Ullevivägen 2

Skällsta industriområde

08-582 412 35

Öppettider

Brunna

Skällsta

Måndag

Stängt

13:00 - 20:00

Tisdag

13:00 - 20:00

Stängt

Onsdag

Stängt

13:00 - 20:00

Torsdag

13:00 - 20:00

Stängt

Fredag

12:00 - 16:00

Stängt

Lördag

10:00 - 14:00

10:00 - 14:00

Söndag

10:00 - 14:00

10:00 - 14:00

På kretsloppscentralerna kan man lämna följande avfall:

Uppe på rampen:

 • Brännbart grovavfall
 • Ej brännbart grovavfall
 • Hårdplast
 • Trä, virke
 • Metallskrot (detaljer av plast och trä bör tas bort)​
 • Kartong (wellpapp)

Nere på planen:

 • Returpapper (tidningar, tidskrifter mm)
 • Förpackningar (papper, plast, metall, glas)​
 • Textil och kläder till välgörande organisation 
 • Elavfall, exempelvis datorer, TV-apparater, telefoner, brandvarnare, lyskällor
 • Batterier
 • Farligt avfall (olja, lösningsmedel, färg, lim etc.)
 • Vitvaror bl.a. kylskåp och frysar
 • Trädgårdsavfall, (max 2 m³ per dag)
 • Däck (utan fälg - ingen avgift, med fälg - avgift utgår med 112 kr/st inkl. moms).

Total mängd avfall får ej vara mer än 2 m³ per besök och dag.

Vi har börjat ett pilotprojekt med insamling av hårdplast i separata containrar på båda kommunens kretsloppscentraler. Plasten kommer att återvinnas i framtiden i ny plastråvara och nya plastprodukter.  Vi börjar med insamling av bara hårdplast. All mjukplast och frigolit fortsätter sorteras som brännbart fraktion. Glöm inte att alla plastförpackningar sorteras nere på planen vid återvinningsstationen i behållare avsedd för plastförpackningar.

Likartat avfall från företag (ej farligt avfall) mottas på kretsloppscentralerna mot avgift (max 2 m³). Kostnaden är för närvarande 350 kr per besök (inkl. moms) och faktureras i efterhand.

På Brunna Kretsloppscentral är det möjligt att ”byta grejer med varandra” för att minska uppkomst av avfall och leva miljövänligt.

Bytesboden har samma öppettider som Brunna Kretsloppscentral.

Här kan du lämna schysta prylar som du inte längre behöver och om du vill byta till dig sådant som vill ha istället. Lämna en sak så får du ta en annan sak, oavsett värde.

Några enkla regler finns det dock:

 • Max 5 saker per tillfälle
  Prylarna skall vara hela, rena och fungerande.
  De prylar du tar med dig får endast användas för privat bruk.
  Du ställer själv in dina saker på hyllan.
  Vi ansvarar ej för elektronikens eller prylarnas skick.
  Möbler (inte stora och skrymmande) ställs inne i bytesboden, ej utanför.
  Kläder ska lämnas i behållare för klädinsamlingen Human Bridge bredvid bytesboden.

 

Större mängder trädgårdsavfall mottas mot avgift (350 kr/m³, faktureras i efterhand) på kretsloppscentralerna eller kan lämnas avgiftsfritt på Ragn-Sells avfallsanläggning Högbytorp på vissa lördagar.

Högbytorp

Under vår- och höststädningen 2017 kan du utan avgift lämna ditt trädgårdsavfall till Ragn-Sells avfallsanläggning på Högbytorp, kl. 09.00-15.00 på följande lördagar:


Månad

Abonnemang

Högbytorp

April

26

22

Maj

10 ,24

13, 27

Juni

14, 28

-

Juli

19

-

Augusti

16, 30

26

September

13, 27

16

Oktober

11, 25

7, 21

November

15

18

Kontakt


Kontaktcenter VA & avfall
Tel: 08-581 690 00
(menyval 6)

Telefontider:
mån-tors. kl 09:00-16:30, fre kl 09:00-15:00
E-post: va.avfall@upplands-bro.se

Kundtjänst för slam och fett:
Tel: 08-558 061 60
Jourtelefon: 0771-10 35 00
E-post: slamtomning@relita.se