Hushållsavfall

 

Hushållssopor finns av många slag: det du lämnar i ert avfallskärl, ditt matavfall som samlas in för att bli biogas, trädgårdsavfallet och farligt avfall och småelektronik. På de här sidorna finns mer information, fakta och råd kring hur du bäst hanterar alla slags avfall enligt de regler som gäller.

Kontakt


Kontaktcenter VA & avfall
Tel: 08-581 690 00
(menyval 6)

Telefontider:
mån-tors. kl 09:00-16:30, fre kl 09:00-15:00
E-post: va.avfall@upplands-bro.se

Kundtjänst för slam och fett:
Tel: 08-558 061 60
Jourtelefon: 0771-10 35 00
E-post: slamtomning@relita.se