Matavfall från verksamheter

 

Genom att sortera ut matavfall bidrar man till en bättre miljö. Av matavfall framställs biogas som kan användas bl a som drivmedel och biogödsel som går tillbaka till jordbruksmarkerna.

För att börja med matavfallsinsamling måste verksamheter anmäla sig till kommunen. I avfallstaxan skiljer sig avgifter för sophantering beroende på mängder matavfall som genereras av verksamheter.

Verksamheter som inte sysslar med livsmedel och genererar mindre mängder av matavfall t ex från sin personallokal har matavfallsinsamling som ingår i abonnemanget.

Verksamheter som har registrerad livsmedelsanläggning (t.ex. restauranger, storkök, livsmedelsbutiker, café etc.) och genererar stora mängder av matavfall måste betala för hämtning av matavfall separat. Matavfallet hämtas i oventilerade 140 liters kärl varje vecka mot avgift om 1 500 kr per år och kärl. Antalet matavfallskärl justeras efter behov.

Viktigt att tänka på:

  • I kärlet måste det finnas en insatssäck som inte ingår i abonnemanget.
  • Kärlet får inte bli för tungt för manuell hantering
    Inget förpackat matavfall får slängas i kärlet
  • Ofärgade pappersservetter får slängas i matavfallet

Kontakt


Kontaktcenter VA & avfall
Tel: 08-581 690 00
(menyval 6)

Telefontider:
mån-tors. kl 09:00-16:30, fre kl 09:00-15:00
E-post: va.avfall@upplands-bro.se