Kretsloppscentraler

 

För företagare och föreningar gäller andra regler på kretsloppscentralen än för privatpersoner bosatta i kommunen.

Brunna KLC

KLC finansieras inte via kommunalskatten utan via avfallstaxan. I taxan för verksamhetsutövare ingår inte den del som finansierar KLC, därför måste alltid verksamheter betala när de lämnar avfall på KLC.

Företagare kan mot avgift lämna grovavfall, som liknar hushållens grovavfall vid kommunens kretsloppscentraler. Kontakta alltid personal på platsen när du kommer till kretsloppscentralen som företagare för vidare anvisningar. Du får lämna ditt avfall efter det att avfallet kategoriserats och fakturaunderlaget är registrerat. Byggavfall (avfall som uppstår vid om- och nybyggnation) upp till 2 kbm får lämnas på KLC mot avgift.

Företagare får inte lämna farligt avfall och däck på KLC utan ska anlita entreprenör för detta. Avfall med producentansvar t ex visst elavfall (i mindre mängd), batterier och förpackningar kan lämnas på kretsloppscentralen utan kostnad.

När kan du bedömas vara verksamhetsutövare?

  • Samtliga som kommer i bil med företagsbeteckning (ej tjänstebil) eller som har släpkärra med företagsbeteckning debiteras avgift
  • Du kommer i en bil som är utlandsregistrerad.
  • Har du företagsbil eller lastbil kan du betraktas som företagare.
  • Du har sådant avfall som uppenbarligen inte kommer från eget hushåll.
  • Detsamma gäller om du arbetat/arbetar åt någon privatperson och hjälper denna att kasta.
  • Bilar/småbussar/pickups som uppenbarligen nyttjas i tjänst debiteras avgift.

Kontakt


Kontaktcenter VA & avfall
Tel: 08-581 690 00
(menyval 6)

Telefontider:
mån-tors. kl 09:00-16:30, fre kl 09:00-15:00
E-post: va.avfall@upplands-bro.se