Handläggningstiden?

Handläggningstiden för en komplett bygglovsansökan är max 10 veckor, som kan förlängas med 10 veckor till vid särskilda omständigheter.

I anmälansärendenär handläggningstiden max 3 veckor från att handlingarna är kompletta.