Fasadmaterial - behövs bygglov för att byta?

Ändring av fasad på en byggnad kräver bygglov inom detaljplanelagt område om den avsevärt påverkar dess utseende.

Vid byte av fasadmaterial, t. ex. från puts till tegel fodras alltid bygglov. Tänk på möjligheten att renovera befintlig fasad för att bevara kulturhistoriskt intressanta byggnader.