Startsida – Upplands-Bro
Startsida – Upplands-Bro

Övergripande planering

Övergripande planering handlar om den kommunomfattande översiktsplanen, fördjupningar av och tillägg till den samt strategiska utvecklingsfrågor. Här ingår också frågor som hållbart samhällsbyggande, trafikplanering, bostadsförsörjning och program för större utvecklingsområden.

Översiktsplaner, andra övergripande planer och program samt pågående uppdrag hittar du i menyn till vänster.

Den kommunomfattande översiktsplanen:

Översiktsplan, ÖP 2010 - gällande slutversion

Framsida av Översiktsplan, ÖP 2010

Sidansvarig

Senast uppdaterad:

2017-01-19