Verksamhetsledare/Samordnare inom social omsorg

Vi har ansökt hos myndigheten för yrkeshögskolan med förhoppning om att kunna starta Verksamhetsledare/Samordnare inom social omsorg till hösten 2018. Förhoppningsvis kommer utbildning vara sökbar från februari 2018, mer information kommer.

I utbildningen skaffar du dig kvalificerade kunskaper för att kunna arbeta som samordnare inom olika delar av social omsorg. Det finns idag ett stort behov av denna yrkeskompetens och behovet kommer att öka framöver.

Ansökan

Ansökan görs genom vår webbansökan. Bifogade dokument så som kopior på betyg, arbetsgivarintyg osv. laddas upp tillsammans med din ansökan i webbansökan.

Om utbildningen

Utbildningen har tagits fram i samarbete med chefer från arbetslivet (social omsorg). Detta medför att utbildningen blir verklighetsanknuten och efterfrågas av lokala och regionala arbetsgivare.

Utbildningen startar augusti och bedrivs på halvfart under två år (200 Yh-poäng). En heldag i veckan är skolförlagd som stöd för olika arbetsuppgifter. I utbildningen ingår två LIA-perioder (Lärande i arbete). LIA innebär fyra respektive sex veckors verksamhetsförlagt lärande. De studerande ansvarar själva för att söka sina LIA-platser.

Du tar en yrkeshögskoleexamen som Verksamhetsledare/Samordnar inom social omsorg. Yrkeshögskolan är en mycket framgångsrik utbildningsform som är direkt anpassad efter branschens behov och möjligheterna till arbete är därför mycket goda. Läs mer på www.myh.se.

Utbildningen bekostas av staten och är kostnadsfri för de studerande. Utbildningen berättigar till studiemedel (CSN) för studier halvfart. Läs mer på www.csn.se

Obligatoriska kurser

  • Administration, IT och planering 15 yh-poäng
  • Arbetsrätt och ledarskap 45 yh-poäng
  • Etik och moral 25 yh-poäng
  • Examensarbetet, ämnesfördjupning 10 yh-poäng
  • LIA 1 10 yh-poäng
  • LIA 2 15 yh-poäng
  • Pedagogiskt ledarskap 35 yh-poäng
  • Personcentrerad vård och omsorg 45 yh-poäng

Kursplan HT15 - HT16 Förkunskapskrav Utbildningen är en vidareutbildning för de som genomgått gymnasieskolans vård- och omsorgsprogram eller motsvarande. Du ska även ha minst ett års (heltid) arbetslivserfarenhet inom social omsorg samt datorvana.

Kontakt

Vuxenutbildningen
Tel: 08-581 693 00
E-post: vux@upplands-bro.se
Besöksadress: Kyrkvägen 6
19630 Kungsängen