Specialpedagog

Du som är folkbokförd i Upplands-Bro kan kontakta/besöka vår specialpedagog om du har frågor kring studieteknik och kunskapsinlärning.

Vår ordinarie specialpedagog är föräldraledig under perioden augusti 2017 till augusti 2018.

Du behöver inte ha en diagnos, alla som känner behovet av kortvarigt eller långvarigt stöd är välkomna. Hos en specialpedagog kan du få hjälp med inlärningsprocessen, om du behöver en personlig planering eller är i behov av speciella anpassningar. Du är också välkommen om du har funderingar kring läs– och skrivsvårigheter eller bara vill prata om din egen studiemotivation.

Kontakt

Specialpedagog
E-post: vux@upplands-bro.se
Tel.nr: 08-581 692 43

Kurs i studieteknik

Studieteknik 1, 50p (distans/flex)
Studieteknik 1 är en orienteringskurs du kan söka om du önskar lära dig mer om studieteknik eller vill förbättra din egen studieteknik. Olika människor har olika lärstilar – de lär sig på olika sätt. Viktigt är att du börjar reflektera över hur just du lär dig bäst. Här får du tips och råd som kan hjälpa dig att hitta en teknik som fungerar för dig. Kursen omfattar 50 poäng, men ger inget betyg och kan inte räknas med i en examen eller i slutbetyget. Kursen ges på distans/flex och du ansöker via vår webbansökan.

Kontakt

Vuxenutbildningen
Tel: 08-581 693 00
E-post: vux@upplands-bro.se
Besöksadress: Kyrkvägen 6
19630 Kungsängen