Startsida – Upplands-Bro
Startsida – Upplands-Bro

Skolskjuts

Skolbussar

Foto: Heléne Grynfarb, Scandinav bildbyrå

I Upplands-Bro anordnas skolskjuts i form av skolbuss, skolbil eller med terminskort (SL). Ansökan om skolskjuts måste förnyas inför varje läsår och sista ansökningsdagen är 31 maj.

Beviljande av skolskjuts är beroende av avståndet mellan elevens bostad och skolan. För att vara berättigade till skolskjuts ska avståndet mellan skolan och hemmet, eller den anvisade hållplatsen, vara minst:

  • Förskoleklass t.o.m. årskurs 3: två kilometer
  • Årskurs 4 t.o.m. årskurs 6: tre kilomenter
  • Årskurs 7 t.o.m. årskurs 9: fem kilometer

Vid val av annan skola än den närmaste eller vid val av friskola har barnet normalt inte rätt till skolskjuts.

Kommunen är inte skyldig att ordna skjuts till eller från förskoleverksamhet, pedagogisk omsorg eller fritidshem. Det innebär att en elev som åker skolskjuts till skolan och på eftermiddagen vistas på ett fritidshem i anslutning till skolan inte är berättigad till skjuts från fritidshemmet till bostaden. Det innebär även att elever inte har rätt till skolskjuts under lov.

Ansökan

Den som behöver skolskjuts och är berättigad till det ska ansöka om detta via e-tjänst. Frågor besvaras av Kontaktcenter som du når på 08-581 690 00 eller kommun@upplands-bro.se

Beviljat terminskort (SL) hämtas ut på skolan vid terminens början.
Om ditt barn blivit beviljad skolbil tar du som vårdnadshavare kontakt med skolan som gör beställningen. Endast i undantagsfall beviljas skolskjuts med skolbil.

Här hittar du kommunens riktlinjer för skolskjuts. Skolskjuts för grundskolan regleras i skollagens (2010:800) 10 kapitel 32-33, 40 §§ och för grundsärskolan i 11 kap. 31-32, 39 §§.

Länk till skollagenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sidansvarig

Senast uppdaterad:

2017-04-07