Grön flagg

Öppna förskolorna i Kungsängen och Bro är certifierade med Grön Flagg sedan våren 2012. Vad innebär det? Det innebär att det finns ett fokus på hållbar utveckling, livsstil och hälsa, både i hur vi utrustar våra lokaler, men också i vilka aktiviteter vi anordnar. 

Vårt mål är att inspirera föräldrar och barn till samtal omkring dessa frågor och funderingar över sina val som påverkar miljö och hälsa. Det kan t.ex. handla om vilka plaster vi använder, sophantering, val av mat etc. Om du som förälder är intresserad av miljöfrågor, prata med pedagogerna!

Aktuella teman just nu är:

Giftfri förskola

Vegetarisk mat

Närmiljö

Vi har haft vegetariska luncher, utedagar, sanerat öppna förskolans lokaler från giftiga plaster och leksaker.

Text för lättläst (radera textmodulen om sidan inte ska ha lättläst)