För föräldrar

Att få barn är en fantastisk gåva men i rollen som förälder ställs vi inför stora utmaningar och det är inte alltid så lätt att veta hur vi ska möta våra barn. Välkommen till öppna förskolan och prata och diskutera föräldraskap.

Vi som arbetar här finns alltid till hands att bolla funderingar med men du kan också gå med i en grupp. Exempel på föräldrastöd:

• Föräldragrupper/babymassagegrupper.

• Tematräffar om t.ex. ”trotsiga”barn, att få syskon eller ilska.

• Talpedagog besöker oss varje termin för att prata om barns språkliga utveckling.

• Familjebehandlare kommer hit och berättar om vilket stöd familjer kan få från kommunen samt bjuder in till samtal om barn och föräldraskap.

Vi har ett samarbete med Bvc och Solängen vad gäller föräldragrupper som vi kallar "röda tråden". Man anmäler sig på Bvc och träffarna kommer att vara på Bvc, öppna fsk och Solängen. Tiden kommer att vara på torsdagar 13.30-15.00.

Text för lättläst (radera textmodulen om sidan inte ska ha lättläst)