Öppna förskolan i Kungsängen

Öppna Förskolor finns i Kungsängen och Bro. Där erbjuds förskoleverksamhet, som riktar sig till föräldrar med barn 0-5 år. Dessutom är Öppna Förskolan en träffpunkt för föräldrar eller andra vuxna som har ansvar för medföljande barn.

Öppna Förskolan erbjuder barn en pedagogisk gruppverksamhet, samtidigt som den kan ge föräldrar stöd i föräldrarollen. Verksamheten är avgiftsfri och utgår från besökarnas intressen.

Vi har en sångstund kl. 10.30 varje dag. På onsdagar/baby-cafe är sångstunden 13.00. Man kan ta med lunch eller mellanmål och vi säljer kaffe/the till självkostnadspris.

Kungsängens Öppna förskola har ett nära samarbete med Öppna förskolan i Bro samt Familjesamverkan med barnmorskemottagningen, barnavårdscentralen och familjebehandlingsteamet Solängen. Vi samarbetar även med Integrationsstödjarna, Resursteamets talpedagoger samt Kultur och fritid.
Vi som arbetar på öppna förskolan är förskollärare.

Välkomna till oss säger Christine, Maria, Helena och Marika.

Kontakt

Enhetschef
Inés Rivera
Tel: 08- 581 691 01
E-post: ines.rivera@upplands-bro.se

Öppna förskolan i Bro
Tel: 08-581 690 57

Öppna förskolan i Kungsängen
Tel: 08-581 690 18

Nu finns vi på facebook: Öppna förskolorna i Upplands-bro, följ oss där!