Öppna förskolor

Öppna förskolor finns i Kungsängen och Bro. Där erbjuds förskoleverksamhet, som riktar sig till föräldrar med barn 0-6 år. Dessutom är Öppna förskolan en träffpunkt för föräldrar eller andra vuxna som har ansvar för medföljande barn.

Öppna Förskolan erbjuder barn en pedagogisk gruppverksamhet, samtidigt som den kan ge föräldrar stöd i föräldrarollen. Verksamheten är avgiftsfri och utgår från besökarnas intressen.

Kontakt

Enhetschef
Inés Rivera
Tel: 08- 581 691 01
E-post: ines.rivera@upplands-bro.se

Öppna förskolan i Bro
Tel: 08-581 690 57
Blomstervägen 13B, Bro

Öppna förskolan i Kungsängen
Tel: 08-581 690 18
Bergvägen 28, Kungsängen

Följ oss på facebook!