Ullevi förskola

Ullevis förskola är en Reggio Emilia inspirerad förskola som ständigt strävar efter att utvecklas!

Vi arbetar mycket med våra pedagogiska miljöer och vårt projekterande arbetssätt där vi erbjuder barnen fördjupningar inom olika områden.

På vår förskola så arbetar vi med att integrera informations- och kommunikationsteknik (IKT) i vår verksamhet. Vi arbetar med iPads, datorer och interaktiva tavlor och strävar efter att barnen ska få vara producenter av IKT och inte enbart konsumenter.

På Ullevi har vi barnen och deras lärande i fokus och vi har levande pedagogiska miljöer där våra projekt syns i miljön och vi har ett nära samarbete mellan avdelningarna där alla pedagoger känner alla barn.

Ullevi är en förskola som inryms i tillfälliga lokaler och kommer att flytta till förskolan Blomman under 2017/2018. Ullevi förskola har två åldersnära avdelningar som arbetar projekterande och med ”rum i rummen”. Vi arbetar också mycket med 100-språkligheten och att ge alla uttrycksformer plats i våra verksamheter.

Kontakt

Förskolechef
Åsa Stefansson
Tel: 08-581 690 77
E-post: asa.stefanson@upplands-bro.se

Biträdande förskolechef
Anette Fagerholm
Tel: 08-581 690 52
E-post: anette.fagerholm@upplands-bro.se