Klockarängen

På förskolan finns cirka 100 barn i åldern 1-5 år, barnen är uppdelade i 6 åldersindelade avdelningsgrupper, varav en avdelning är en grupp med integration av barn med funktionshinder.

Avdelningarna heter Havet, Stranden, Dungen, Hagen, Gläntan och Skogen.

Förskolan ligger kulturnära i Kungsängen, med gångavstånd till pendeltåg.

Vår vision: "I vår förskoleverksamhet ska vi medverka till att alla våra barn blir väl rustade för framtiden. Barn och föräldrar ska tycka att de har valt en av världens bästa förskolor."

Kontakt

Förskolechef
Maria Vikmång
Tel: 08-581 695 70
E-post: maria.vikmang@upplands-bro.se

Avdelningar
Havet och Stranden tel: 08-581 694 14
Dungen och Hagen tel: 08-581 694 15
Gläntan och Skogen tel: 08-581 694 16