Förskolan Vulkanen

Förskolan Vulkanen med sina två avdelningar är den minsta förskolan i Upplands-Bro kommun. Vulkanen är belägen i ett bostadsområde med närhet till skog och sjö med möjlighet spännande naturupplevelser och utforskande.

Avdelningarnas nära samarbete innebär att alla barn känner sig trygga med alla pedagoger och barn oavsett vilken avdelning de går på. Vi arbetar projekterande och är inspirerade av Reggio Emilias pedagogiska filosofi.

På förskolan Vulkanen får barnen möta pedagoger som utmanar dem i deras tankar, som ser varje barn och som låter barnet vara vägvisare, för att på bästa sätt möjliggöra lärandet i meningsfulla sammanhang och i samspel med andra.

Vi ser digitala verktyg som en tillgång för lärande och både lärplattor och interaktiv projektor finns tillgängliga i barnens lärmiljö. Vulkanens byggstenar är tillit, glädje, förundran och med nyfikenhet formar vi en lärande arena i en inbjudande, föränderlig och kreativ lärmiljö. Här ges varje barn möjlighet till att få leka, utforska och undersöka det stora och det lilla, på många olika sätt.

I Norra Kungsängens förskolor, där Vulkanen ingår, har vi tillgång till många specialkompetenser som specialpedagog, ateljérista, pedagogista och ett nära samarbete med kommunens resursteam samt skoldatatek.

Vår gemensamma vision är att när barnet lämnar förskolan Vulkanen skall de vara rustade med:

"Mod och vilja att se och förhålla sig till olikheter som en tillgång"

Kontakt

Förskolechef
Ines Rivera
Tel: 08-581 691 01
E-post: ines.rivera@upplands-bro.se

Biträdande förskolechef
Agneta Lundbeck-Jansson
Tel: 08-581 696 04
E-post: agneta.lundbeck-jansson@upplands-bro.se

Pedagogisk utvecklingsledare
Linda Björklund
Tel: 08-581 696 12
E-post: linda.bjorklund@upplands-bro.se

Avdelningar
Solen och Månen tel: 08-581 690 25