Ekbacken

På förskolan Ekbacken finns cirka 75 barn, i åldrarna 1–6 år. Barnen är uppdelade i fyra åldersindelade avdelningsgrupper. Avdelningarna heter Björken, Eken, Linden och Tallen. Förskolan ligger naturnära i Syltaområdet i Kungsängen.

Vår vision:
"I vår förskoleverksamhet ska vi medverka till att alla våra barn blir väl rustade för framtiden. Barn och föräldrar ska tycka att de har valt en av världens bästa förskolor."

Kontakt

Förskolechef
Maria Vikmång

08-581 695 70

maria.vikmang@upplands-bro.se