Skolval till förskoleklass

I Upplands-Bro genomförs skolval endast till förskoleklass. Skolvalet inför läsåret 2017/2018 har nu stängt. Skolvalsbesluten kommer att skickas med post till barnets folkbokföringsadress före påskhelgen 2017.

Från sex års ålder har barn rätt att börja i förskoleklass. Förskoleklassen är frivillig. De flesta sexåringar i Sverige går i förskoleklass. Önskar du förskoleklassplacering för ditt barn görs ansökan nu inför läsåret 2017/2018 direkt till den skola du önskar att ditt barn ska placeras på. Skolvalsblankett finner du via blankettförrådet här på hemsidan.

Vilka skolor erbjuder förskoleklass?

Här ser du vilka skolor i Upplands-Bro kommun som erbjuder förskoleklass och inom vilket område respektive skola ligger.


Kommunala skolorBrunnaskolan

Åk F-3

Brunna

Lillsjöskolan

Åk F-3

Kungsängen

Bergaskolan

Åk F-6

Kungsängen

Finnstaskolan

Åk F-6

Bro

Härneviskolan

Åk F-6

Bro

Råbyskolan

Åk F-6

Bro

Tjustaskolan

Åk F-6

Bro


Fristående skolorKungsskolan

Åk F-6

Kungsängen

Urfjälls montessoriskola

Åk F-5

Kungsängen

Källskolan

Åk F-9

Kungsängen

Fritidshem

Ansökan om fritidshemsplats görs i samband med skolvalet. Om barnet ska gå i en fristående skola tar vårdnadshavaren kontakt med aktuell skola för fritidshemsplacering.

Övergång från förskola till fritidshem

Övergång från förskola till fritidshem sker den 1 augusti. Förskoleavgift debiteras fram till och med den 31 juli och därefter debiteras fritidsavgift oavsett vilken dag i augusti som ditt barn faktiskt börjar på fritidshemmet. Placeringen på förskola/familjedaghem avslutas automatiskt den 31 juli.

Du som inte behöver plats på fritidshem och vill att ditt barn ska sluta på förskola tidigare än 31 juli ska själv säga upp platsen via e-tjänst barnomsorg (uppsägningstiden är en månad).

Skolskjuts

Elever kan få skolskjuts på grund av avstånd till skolan, funktionsnedsättning, trafikfarlig väg eller andra särskilda skäl. Normalt beviljas skolskjuts endast om eleven valt den skola som ligger närmast folkbokföringsadressen. Läs mer om skolskjuts

Kriterier för placering i skola

Om en kommunal skola har fler sökanden än det finns platser gäller vissa kriterier för hur eleverna placeras.

Kommunen försöker tillgodose vårdnadshavarens önskemål men i vissa fall kan en skola ha fler sökanden än den kan ta emot. Gäller det en kommunal skola är fastställda kriterier vägledande för hur eleverna placeras. Riktlinjer för skolplacering och skolval finner du under respektive skolas hemsida.

Placeringen görs utifrån närhetsprincipen, som utgår från den relativa närheten. Det innebär att elevens avstånd till den sökta skolan och andra närliggande kommunala skolor ses i relation till andra elevers motsvarande avstånd. Här utgår Upplands-Bro kommun från skollagens bestämmelser om placering vid skolenhet.

Byte av skola

Vill du byta skola för ditt barn så ansöker du via blanketten ”Byte av skola inom kommunen”, som du finner på Upplands-Bro kommuns webbplats. Blanketten skickas till rektor på den skola där du önskar plats för ditt barn.

Att överklaga skolplacering

Beslut om skolplacering kan inte överklagas i sak. Det betyder att du kan inte kan överklaga själva placeringen, utan enbart handläggningen av beslutet. Anser du att handläggningen inte gått rätt till kan du överklaga beslutet till förvaltningsrätten. Rätten prövar då lagligheten av beslutet.

I ditt överklagande, som ska vara skriftligt, ska du ange vilket beslut det gäller, varför du anser att beslutet ska ändras och till vad. Det ska innehålla namn, personnummer, adress och telefonnummer samt det beslut om placering som du fått. Underteckna din skrivelse och bifoga beskedet om skolplacering. Överklagandet ska skickas till

Utbildningsnämnden,
Upplands-Bro kommun
196 81 Kungsängen.

Överklagandet ska ha inkommit till Utbildningsnämnden i Upplands-Bro kommun inom tre veckor från den dag du fick del av beslutet.