Läsårsdata allmän förskola

Allmän förskola

​För barn i åldern 3-5 år som inte har plats i reguljär förskola eller pedagogisk omsorg. Totalt omfattar allmän förskola minst 525 timmar.

Läsåret 2016/2017

Höstterminen 2016


Höstterminens början

Måndag 22 augusti

Höstterminens sista dag

Onsdag 21 december

Vårterminen 2017


Vårterminens första dag

Måndag 9 januari

Vårterminens sista dag

Fredag 2 juni

 

Läsåret 2017/2018

 

Höstterminen 2017


Höstterminens början

Onsdag 23 augusti

Höstterminens sista dag

Fredag 22 december

Vårterminen 2018


Vårterminens första dag

Måndag 8 januari

Vårterminens sista dag

 

 

Läsåret 2018/2019

Höstterminen 2018


Höstterminens början

Onsdag 22 augusti

Höstterminens sista dag

Fredag 21 december

Vårterminen 2019


Vårterminens första dag

Måndag 7 januari

Läsårsavslutning

Onsdag 5 juni

Kontaktcenter

Tel: 08-581 690 00
E-post: kommun@upplands-bro.se
Kontaktcenters forum