Allmän förskola

Allmän förskola

Alla barn har rätt till avgiftsfri allmän förskola från hösten det år de fyller tre år.

Barn som redan går i förskola

För tre, fyra- och femåringar som redan är inskrivna i förskola eller annan pedagogisk omsorg reduceras barnomsorgsavgiften. Barn som inte går i förskola Tre, fyra- och femåringar som inte har omsorg i någon förskoleverksamhet eller annan pedagogisk omsorg erbjuds avgiftsfri allmän förskola. Omfattning:

  • Tre timmar om dagen, fem dagar i veckan. Tiden är förlagd till förmiddagar och beslutas av förskolechef.
  • Under skollov erbjuds ingen allmän förskola.
  • Lunch ingår ej.

Kontakt

För att ansöka om allmän förskola tar du kontakt med kommunens barnomsorgsadministratörer, telefonnummer 08-58169000.

Läsårsdata

Höstterminen 2016

Höstterminens början, måndag 22 augusti

Höstterminens sista dag, onsdag 21 december

Vårterminen 2017

Vårterminens första dag, måndag 9 januari

Vårterminens sista dag, fredag 2 juni

Totalt omfattar allmän förskola 525 timmar per läsår.