Skolrådet

Skolrådet i Upplands-Bro är ett forum för dialog mellan Utbildningsnämnden, Utbildningskontoret och föräldrarepresentanter.

Utbildningsnämnden och Utbildningskontoret bjuder in till Skolråd en gång per termin. Inga beslut fattas i rådet och vi diskuterar inte enskilda personer eller enskilda ärenden. Dokumentation sker i form av minnesanteckningar.

Deltagare är Utbildningsnämndens ordförande, förste vice ordförande, andre vice ordförande, utbildningschef, sekreterare och föräldrarepresentanter.

Varje skola i Upplands-Bro kommun ska ha en till två föräldrarepresentanter i rådet. Om du är intresserad av att delta i skolrådet tar du kontakt med skolledningen på ditt barns skola.

Här kan du ta del av dagordningar och minnesanteckningar.

Skolråd 2017


Dagordning

Minnesanteckningar

30 mars 2017

Kallelse

Minnesanteckningar

Skolråd 2016


Dagordning

Minnesanteckningar

17 mars 2016


Minnesanteckningar

8 december 2016


Minnesanteckningar

Skolråd 2015


Dagordning

Minnesanteckningar

21 oktober 2015


Minnesanteckningar