Råbyskolan

Råbyskolan är en F-6-skola i Bro med 230 elever. Här jobbar 35 pedagoger, skolledare, fritidspersonal med flera.

Råbyskolan är en drivande skola med lärande i fokus. Vi vill att lärandet ska vara:

L-Lustfyllt
Ä-ämnesövergripande
R-Respektfullt
A-ansvarsfullt
N-Nytänkande
D-Delaktigt
E- Engagerat

Vi strävar efter helhetssyn, engagemang och professionalitet genom ett gemensamt förhållningssätt som gör att vi uppmärksammar samarbetsmöjligheter och sätter eleverna i centrum. Vi har ett respektfullt och kompetent bemötande.

I vår organisation ingår en elevhälsogrupp som består av kurator, skolsköterska, specialpedagoger och skolpsykolog. För våra elever som behöver stöd i svenska som andraspråk (Sva) har vi tre extra timmar per vecka, vilket har visat goda resultat i lärandet.

Vi arbetar med tavelmöten (LEAN) både på ledningsgrupp, EHG, personalmöten, föräldraråd, parlament(elevråd) och klassråd. Alla forum har sin tavla som tar upp lyckade projekt och vad vi ska förbättra. Matsalen, toaletter och omklädningsrum är några exempel. Fråga gärna oss hur vi arbetar med tavelmöten och våra förbättringstavlor.

På Råbyskolan började vi med trivselledare (TL) vårterminen 2015 där eleverna organiserar lekar på raster och fritids. Detta har sedan spridit sig till andra skolor i kommunen.

På fritids tillbringar vi mycket tid utomhus där aktiviteterna är kopplade till läroplanens centralinnehåll kring lekar, fysiska aktiviter och utevistelse. Vi ser till att eleverna får en bra balans mellan fysisk aktivitet och vila vilket påverkar deras välbefinnande.

Kontakt

Rektor 
Christer Jones
070-590 70 34
christer.jones@upplands-bro.se

Expeditionen
Bitte Högberg
08-581 694 42
bitte.hogberg@upplands-bro.se

Fritids
Örnen: 08-581 694 87
Höken: 08-581 690 62

Öppna verksamheten
08-581 694 62

Sjukanmälan
I Vklass eller på telefon 010-888 70 50.